รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

เมื่อพูดถึงเกมสร้างเมือง หลายคนอาจนึกถึงเกมดังๆ อย่าง SimCity แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีเกมสร้างเมืองอีกหลายเกมที่เน้นความสมดุลหรือมีเนื้อเรื่องในด้านอื่นๆ ซึ่งเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ Tropico 5 เกมสร้างเมืองที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องการเมืองการปกครอง

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

ตัวเกมโดยรวมทั่วไปไม่ต่างจากเกมอื่นมากนัก ผู้เล่นจะรับบทเป็นท่านผู้นำของเมือง โดยในยุคเริ่มแรกเราจะได้เป็น “ท่านผู้ว่า” ซึ่งถูกราชวงศ์ผู้มีอำนาจส่งมาปกครองเกาะเล็กๆ เพื่อหาประโยชน์ให้กับราชวงศ์ในยุคล่าอาณานิคม หน้าที่โดยทั่วไปก็คือ สร้างแหล่งเพาะปลูก, ฟาร์มปศุสัตว์, พัฒนาเทคโนโลยี, ค้าขายกับภายนอก และมอบความสุขให้กับคนบนเกาะ
อย่างไรก็ตาม ทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้ปกครองให้ราษฎรมีความสุขมากเท่าไหร่ ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ประชาชนส่วนมากเป็น พวกนิยมกษัตริย์ (Royalist) และ พวกนักปฏิวัติ (Revolutionist) ที่มองว่าราชวงศ์เอารัดเอาเปรียบและต้องการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นอิสระ

เมืองเริ่มต้น

เมืองเริ่มต้น

กษัตริย์ต้องการเงินไปสร้างพระราชวังใต้น้ำ

กษัตริย์ต้องการเงินไปสร้างพระราชวังใต้น้ำ

เป้าหมายของเราคือ เราต้องทำให้ประชาชนบนเกาะของเราเห็นด้วยกับพวกนักปฏิวัติ เพื่อที่เราจะทำการประกาศอิสรภาพ และก้าวขึ้นเป็น “ประธานาธิบดี” (El Presidente) ให้ได้ก่อนที่วาระปกครองของตำแหน่งผู้ว่าจะหมดลง (เริ่มแรกจะมีวาระ 4 ปี)
ผู้เล่นจะมี “ท่านลอร์ด” คอยเจรจากับฝั่งกษัตริย์และ “ผู้ช่วย” ที่คอยหาภารกิจให้เราทำเพื่อเพิ่มคะแนนนิยม ตลอดการเล่น การเจรจากับกษัตริย์มักจะเป็นการจ่ายเงินหรือให้ของ เพื่อแลกกับการต่ออายุผู้ว่าหรือเงินเล็กๆ น้อยๆ ส่วนภารกิจของผู้ช่วย เช่น การขายของให้โจรสลัด จะเป็นการเพิ่มคะแนนนิยม แต่ก็เป็นการลดความสัมพันธ์กับกษัตริย์ และบางครั้งฝ่ายนักปฏิวัติก็จะต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์ (เช่น จีบราชินี)

นักปฏิวัติต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์

นักปฏิวัติต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์

เมื่อเรามีคะแนนนิยมฝั่งนักปฏิวัติมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถปฏิวัติประกาศอิสรภาพจากราชวงศ์ตั้งตัวเองเป็นประเทศอิสระ โดยเมื่อประกาศอิสรภาพ เราจะต้องเขียน “รัฐธรรมนูญ” ขึ้นมา เพื่อปกครองเกาะของเรา หลักจากนั้นก็จัดการเลือกตั้ง และปกครองประเทศผ่านยุคต่างๆ ให้รุ่งเรืองต่อไป

การร่างรัฐธรรมนูญ

การร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จะกำหนดแนวทางของประเทศ ในการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะมีตัวเลือกในหมวดต่างๆ ว่าเราจะปกครองประเทศในแบบไหน โดยในการเขียนครั้งแรกนั้นจะมีให้เลือก 3 หมวด ได้แก่
สิทธิในการเลือกตั้ง ตัวเลือกคือ เลือกได้เฉพาะผู้ชาย, เฉพาะคนรวย หรือเลือกได้ทุกคน
สิทธิในการนับถือศาสนา ตัวเลือกได้แก่ ประกาศศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ, ให้อิสระในการนับถือศาสนา, ไร้ศาสนา
กองกำลัง ตัวเลือกได้แก่ อาสาสมัคร, ทหารเกณฑ์ และจัดตั้งกองทัพ

ตัวเลือกในหัวข้อ สิทธิการเลือกตั้ง

ตัวเลือกในหัวข้อ สิทธิการเลือกตั้ง

ตัวเลือกแต่ละอย่างจะมีผลแตกต่างกันไป เช่น หากเราเป็นรัฐคริสต์ ก็จะทำให้มีโจรน้อยลง แต่ถ้าเราไม่เน้นเรื่องศาสนาก็จะทำให้เราทำการวิจัยเร็วขึ้น
รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี โดยเมื่อเข้าสู่ยุคถัดไป เราจะสามารถทำการวิจัยเพื่อเพิ่มหัวข้อต่างๆ ได้ ได้แก่
ยุคสงครามโลก มีหัวข้อ สิทธิทางการเมือง (เผด็จการ, รัฐตำรวจ, ประชาธิปไตย), นโยบายแรงงาน (สนับสนุนแรงงาน, เท่าเทียม, สนับสนุนผู้จ้าง อนุญาตแรงงานเด็ก), ความเป็นพลเมือง (เข้า-ออกเมืองอย่างอิสระ, ออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่มีความรู้, ปิดพรมแดนแน่นหนา)
ยุคสงครามเย็น มีหัวข้อ สิทธิส่วนบุคคล, โครงสร้างทางเศรษฐกิจ, อิสระสื่อ (ควบคุมเต็มที่, ให้งบประมาณให้พูดถึงสิ่งที่ต้องการ, ให้อิสระ)
ยุคสมัยใหม่ มีหัวข้อสิทธิทางดิจิทัล (เซ็นเซอร์เต็มที่, ต่อสู้ลิขสิทธิ์, อินเทอร์เน็ตเสรี), โลกาภิวัตน์ (ปิดประเทศ, ปกป้องอุตสาหกรรมหลัก, เปิดประเทศเสรี), ระบบนิเวศ (เน้นเศรษฐกิจ, ประหยัดพลังงาน, ไม่ปล่อยมลภาวะ)
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

หลักจากเขียนรัฐธรรมนูญแล้ว เราก็จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 12 เดือน โดยจะมีคะแนนโพลของเรากับคู่แข่งขึ้นให้ดู ซึ่งเราจะต้องทำให้คะแนนของเรานำให้ได้เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง

ตอนนี้ คะแนนโพลเราตามอยู่ 45% ต่อ 55%

ตอนนี้ คะแนนโพลเราตามอยู่ 45% ต่อ 55%

ตัวอย่างวิธีการเพิ่มคะแนนเสียง เช่น
“คืนความสุข” ให้กับประชาชนด้วยวิธีต่างๆ เช่น สร้างร้านเหล้าหรือโรงมหรสพ หากประชาชนมีความสุข เราก็ได้คะแนนเพิ่ม
“ลดภาษี” ลดภาษีเรียกคะแนนนิยมกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
“ฆ่าเลย” สามารถกดฆ่าคู่แข่งได้ด้วยนะครับ หรือจะแค่ดิสเครดิตก็ได้ (แต่ยังไม่เคยลองนะว่าจะออกมาเป็นยังไง)
“ซื้อเสียง” เราสามารถจ่ายเงินเพื่อโกงผลเลือกตั้งได้ด้วย

เมนูการจัดการกับประชาชน

เมนูการจัดการกับประชาชน

การโกงเลือกตั้ง

การโกงเลือกตั้ง

กฎหมาย

นอกจากตัวรัฐธรรมนูญแล้ว เรายังสามารถออกกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก กฎหมายที่มี เช่น
– เพิ่มการปันส่วนอาหาร ให้ประชาชนได้อาหารเพิ่มมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
– งดอาหารฟรี ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้ออาหาร
– สิทธิครอบครองอาวุธ ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น แต่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเมื่อมีการลุกฮือ
– กู้เงิน เราสามารถออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้ได้
– นิรโทษกรรม เพื่อลดภัยจากกบฏ
– ปล่อยข่าวลือ เพื่อลดอำนาจของผู้นำกลุ่มต่างๆ
– ชดเชยรายได้เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายในยุคสงครามโลก

กฎหมายในยุคสงครามโลก

คอรัปชั่น

ในขณะที่เราปกครองเกาะ นอกจากเราจะมีเงิน “$” เป็นเงินของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายสร้างสิ่งต่างๆ เรายังมีเงินในบัญชีสวิส “$$” ที่ได้มาจากการคอรัปชั่นอีกด้วย
เงินคอรัปชั่นนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้บนเกาะ แต่เราสามารถเอาไปซื้อ “ของพิเศษ” กับต่างประเทศได้ โดยวิธีที่จะได้เงินจะมากับภารกิจต่างๆ ที่มีให้เลือกผลตอบแทน จะมีให้เลือกว่าเราจะรับผลตอบแทนเป็นเงิน “$” เพื่อเข้างบประมาณประเทศ หรือรับเป็นเงินสวิส “$$” เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้การออกกฎหมายหรือใบอนุญาตบางอย่างเราก็จะได้เงินใต้โต๊ะเข้าบัญชีสวิสด้วยเหมือนกัน เช่น กฎหมายการอนุญาตก่อสร้าง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแพงขึ้น 20% แต่เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้ ครึ่งหนึ่งจะเข้ากระเป๋าเรา

คอรัปชั่น

คอรัปชั่น

ในขณะที่เราปกครองเกาะ นอกจากเราจะมีเงิน “$” เป็นเงินของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายสร้างสิ่งต่างๆ เรายังมีเงินในบัญชีสวิส “$$” ที่ได้มาจากการคอรัปชั่นอีกด้วย
เงินคอรัปชั่นนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้บนเกาะ แต่เราสามารถเอาไปซื้อ “ของพิเศษ” กับต่างประเทศได้ โดยวิธีที่จะได้เงินจะมากับภารกิจต่างๆ ที่มีให้เลือกผลตอบแทน จะมีให้เลือกว่าเราจะรับผลตอบแทนเป็นเงิน “$” เพื่อเข้างบประมาณประเทศ หรือรับเป็นเงินสวิส “$$” เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้การออกกฎหมายหรือใบอนุญาตบางอย่างเราก็จะได้เงินใต้โต๊ะเข้าบัญชีสวิสด้วยเหมือนกัน เช่น กฎหมายการอนุญาตก่อสร้าง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแพงขึ้น 20% แต่เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้ ครึ่งหนึ่งจะเข้ากระเป๋าเรา

เมื่อออกกฎหมายอนุญาตสร้างอาคารแล้วเราก็จะได้เงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋า

เมื่อออกกฎหมายอนุญาตสร้างอาคารแล้วเราก็จะได้เงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋า

เราสามารถส่งคนในตระกูลไปดูแลกิจการต่างๆ เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

เราสามารถส่งคนในตระกูลไปดูแลกิจการต่างๆ เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

การลุกฮือ

เมื่อประชาชนฉลาดขึ้นและเราปกครองอย่างไม่เป็นธรรม หรือเมื่อมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ยอมทำตาม ก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านโดยประชาชน กองกำลังกบฏเหล่านี้จะวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆ เราสามารถหยุดได้โดยส่งทหารเข้าไปควบคุม

เอาเค้กไปกินซะ

เอาเค้กไปกินซะ

ทหารไล่กองกบฏ (สีเขียว) ส่วนกบฏกำลังเผาบ้านเผาเมืองอยู่ (สีแดง)

ทหารไล่กองกบฏ (สีเขียว) ส่วนกบฏกำลังเผาบ้านเผาเมืองอยู่ (สีแดง)

การรัฐประหาร

ทหารเป็นอีกส่วนสำคัญในเกมนี้ ตั้งแต่เริ่มเราจะมีหน่วยทหารส่วนตัวจำนวนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นความต้องการทหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้ประโยชน์ เช่นส่งไปสำรวจเกาะ หรือใช้จัดการกับกองกบฏ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีทหารมากขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการก่อรัฐประหารได้เช่นกัน สิ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบความจงรักภักดีของทหารอยู่เรื่อยๆ หากเราทำอะไรไม่ดีกับทหาร เช่น ตัดงบประมาณ ทำให้ทหารไม่มีความสุข ความจงรักภักดีจะเริ่มลดลง จนถึงจุดหนึ่งทหารจะขับรถถังออกมายิงวังของเรา

คะแนน Military Loyalty เริ่มตกต่ำ

คะแนน Military Loyalty เริ่มตกต่ำ

รถถังออกมาวิ่งบนถนน

รถถังออกมาวิ่งบนถนน

 

ทั้งกบฏและทหารช่วยกันพังวัง ไม่มีใครคอยปกป้องแล้ว

ทั้งกบฏและทหารช่วยกันพังวัง ไม่มีใครคอยปกป้องแล้ว

เมื่อทหารและประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านและพังวังของเราจนล่มสลาย ก็ถือว่าเราพ่ายแพ้และจบเกมไปครับ

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

รีวิวเกมสร้างเมือง Tropico 5

สรุป

เกมนี้อาจมองว่าเป็นเกมสร้างเมืองธรรมดาเกมหนึ่ง แต่มีสิ่งที่แตกต่างคือบทบาทของผู้นำ (ผู้เล่น) ที่มีอำนาจมากจนสามารถเขียนรัฐธรรมนูญเองและทำอะไรก็ได้ แต่ในทางกลับกันก็มีประชาชนที่สามารถลุกขึ้นปฏิวัติ ซึ่งทำให้สนุกกว่าเกมอย่าง SimCity ที่เล่นแล้วเจอแต่ปัญหารถติดตลอดเวลา

ในส่วนของประสิทธิภาพของเกม ด้านกราฟิกภาพอาจจะสวยสู้เกมอื่นไม่ได้ แต่ก็มีรายละเอียดที่มากพอที่จะไม่น้อยหน้าเกมอื่นๆ ในสมัยนี้ แต่มีข้อติตรงเรื่องของอินเทอร์เฟสที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นอยู่บ้าง เช่น การหมุนมุมมองที่ใช้เมาส์สลับเกมอื่น (ถึงแม้จะปรับได้ แต่พอกลับไปแล้วก็ยิ่งกลับตาลปัตรไปใหญ่) หรือปุ่มปิดหน้าต่างที่แอบหลบอยู่มุมซ้ายล่างก็ดูแปลกตาไปนิดหน่อย

ในเรื่องของการเล่นเกม ถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก และเมื่อเข้าใจแนวทางของเกมแล้ว ก็สามารถเล่นเพลินๆ ไปได้เรื่อยๆ ครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต Tropico 5 ผิดหวังถูกแบนในไทย-ชี้เกมสมจริงแบบขำขัน

วธ.แบนเกมคอมพ์-หวั่นกระทบมั่นคง ทรอปิโค5 ให้เล่นบท เผด็จการ เอพีตีข่าว ไปทั่วโลก

ที่มา : blognone
- 2014-08-13 3:35:56 คนอ่าน เล่นเกมส์ 5,978 คน

เกมส์แนะนำ

เอาคืน ! เกม Tropico 5 เพิ่มภารกิจแก้แค้นประเทศไทย หลังถูกแบนห้ามขายในไทย เอาคืน ! เกม Tropico 5 เพิ่มภารกิจแก้แค้นประเทศไทย หลังถูกแบนห้ามขายในไทย
Crazy Taxi : City Rush แท๊กซี่ซิ่งระเบิดเมือง Crazy Taxi : City Rush แท๊กซี่ซิ่งระเบิดเมือง
Inventioneers เกมฝึกทักษะความคิด สนุกๆ ฝึกสมาธิได้ดี Inventioneers เกมฝึกทักษะความคิด สนุกๆ ฝึกสมาธิได้ดี
เกมส์จีบสาว เป่ายิงฉุบแก้ผ้า สุดเสียว 18+ เกมส์จีบสาว เป่ายิงฉุบแก้ผ้า สุดเสียว 18+
เกมส์แต่งตัวเล่นน้ำหน้าร้อน เกมส์แต่งตัวเล่นน้ำหน้าร้อน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล