เกมส์ก้อนหินปกป้องสมบัติ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ก้อนหินปกป้องสมบัติ :  เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อบังคับก้อนหิน

รายละเอียด
เกมส์ก้อนหินปกป้องสมบัติ เกมส์ที่ต้องคิดทางเดินของก้อนหินให้ไปกำจัดศัตรู(นักล่าสมบัติ)ให้หมด และไปยังประตูทางออก

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ก้อนหินปกป้องสมบัติ Guardian Rock : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-10 4:07:25 คนอ่าน เล่นเกมส์ 859 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด