เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

คำอธิบาย : เปิดตัวจรวดเข้าไปในท้องฟ้าโดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงของพื้นที่ในปริมาณที่สั้นของวันที่เป็นไปได้

คำแนะนำ :
แป้นพิมพ์ : ซ้าย / ขวา — การเปิดลง — ขึ้นหันของเครื่องยนต์หลัก — boosters ใช้หรือควบคุม Mouse : — จรวดจะหันไปเคอร์เซอร์ — ย้ายปิดเคอร์เซอร์จรวดเพื่อเปิดของเครื่องยนต์ — กดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อ ใช้ให้ตัวเร่งทำงาน

- 2011-07-11 11:05:40 คนอ่าน เล่นเกมส์ 22,519 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด