เกมส์หินวิญญาณ : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

เกมส์หินวิญญาณ : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม a เพื่อคุย/เก็บของ
ปุ่ม s เพื่อโจมตี

รายละเอียด
เกมนี้เป็นเกมส์ RPG อ่าจจะไม่เหมาะถ้ามีเวลาเล่นไม่มาก

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ผจญภัยไปกับหินวิญญาณ Ledge and the Sprite Stone : เกมส์ผจญภัย

- 2010-09-23 4:07:47 คนอ่าน เล่นเกมส์ 16,949 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย
เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow
เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures
เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine
เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย