เกมส์กลาดิเอเตอร์เก็บเหรียญ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์กลาดิเอเตอร์เก็บเหรียญ  : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์คลิกเพื่อกระโดข้ามสิ่งกีดขวาง

รายละเอียด
เกมส์กลาดิเอเตอร์วิ่งเก็บเหรียญ เกมส์ที่เราต้องวิ่งเพื่อเก็บเหรียญ แต่จริงๆแล้วแค่วิ่งกระโดดให้รอดจากหน้าผาก็พอแล้วหละ

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์กลาดิเอเตอร์วิ่งเก็บเหรียญ Gladiator Marathon : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-10 2:36:48 คนอ่าน เล่นเกมส์ 3,399 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด