เกมส์กองกำลังพิเศษ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์กองกำลังพิเศษ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
คลิกที่ทหารของฝ่ายเรา(สีแดง) แล้วคลิกที่พื้นที่่างเพื่อเดิน หรือคลิกที่ศัตรุเพื่อโจมตี

รายละเอียด
เกมส์สงครามวางแผนการรบแบบ Turn Base แบ่งทหารทั้งสองฝ่ายด้วยสีอย่างชัดเจน ไม่มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาแน่นอน

ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่น :
เล่นเกมแฟลช เล่นเกมส์แฟลช เล่นเกมออนไลน์ เล่นเกมส์ออนไลน์
GamesOnline FlashGames GamesFlash
เล่นเกมส์Flash เล่นเกมFlash hits must Play

- 2010-06-10 2:56:53 คนอ่าน เล่นเกมส์ 11,376 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด