เกมส์ขายผลไม้ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ขายผลไม้ : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีการเล่นเกมส์ เกมส์ขายผลไม้
เป็นเกมส์ชั่งผลไม้ขายลูกค้าให้ถูกต้องตามต้องการ โดยจะมีลูกค้าเดินมาสั่งผลไม้ตามราคาที่ต้องการซึ่งจะมีลังใส่ผลไม้จะมีบอกราคาของผลไม้ต่อลูกอยู่ จะต้องชั่งผลไม้ให้ได้ราคาตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีถาดสำหรับวางบนตาชั่งอยู่ 3 ถาด แต่ละถาดจะต่างกัน ตรงถาดแรกด้านซ้ายสุดจะชั่งได้ราคารวมมากที่สุด 1,000 บาท ถาดที่ 2 หรือถาดกลางจะชั่งได้มากสุดไม่เกิน 3,000 บาท ถาดสุดท้ายคือถาดด้านขวาจะชั่งได้ตั้งแต่ 3,000 หรือมากกว่า 3 ,000 ขึ้นไป เช่น ลูกค้าสั่งกีวีราคารวม 1,000 ราคาตามป้ายกีวีคือผลละ 500 ก็ให้คลิ๊กกีวีใส่ในถาดจำนวน 2 ผล ที่ตาชั่งจะมีตัวเลขบอกจำนวนผลที่ชั่งอยู่ ได้ผลไม้ครบตามต้องการแล้ว ก็ส่งให้ลูกค้าคนที่สั่งผลไม้นั้นเพื่อส่งผลไม้ให้ไป อย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไปล่ะ ถ้าใส่ผลไม้ผิดสามารถทิ้งถาดลงถังขยะได้

- 2010-06-22 9:11:41 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,128 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด