เกมส์ข้ามแม่น้ำ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ข้ามแม่น้ำ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีการเล่นเกมส์? เกมส์ข้ามแม่น้ำ เกมข้ามแม่น้ำ

ในเกมส์เราจะต้องพาทุกคนข้ามแม่น้ำไปให้ได้ โดยแพจะบรรทุกคนไปได้เพียงแค่ 2 คนต่อครั้งเท่านั้น ในการเล่นให้คลิ๊กคนที่ต้องการขึ้นแพ จากนั้นเมื่อจะเอาแพข้ามไปให้กดลูกกลมๆ สีแดงอีกฝั่งหนึ่ง โดยตอนกลับจะต้องพาคนมา 1 คนด้วย

- 2010-08-5 3:57:41 คนอ่าน เล่นเกมส์ 4,794 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด