เกมส์คนบ้าหนีโรงบาล : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้

เกมส์คนบ้าหนีโรงบาล :  เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้

รายละเอียด : เกมหนีโรงบาล,เกมส์หนีโรงบาล,เกมส์โรงบาลบ้า

-? เกมส์นี้เล่นไม่ยากสนุกมาก ๆ? เราเล่นเป็นคนบ้าค่อยปาของและหนีเจ้าหน้าที่

วิธีเล่นเกมส์ : เกมโรงบาลบ้า,เกมส์หนีโรงบาลบ้า,เกมหนีโรงบาลบ้า

-? ใช้ปุ่ม A -? ทำบ้า (ทำให้เจ้าหน้าที่หยุดแปปเดียว) , S – หยิบของ/ปาของ , Space bar – กระโดด ,ลูกศร

- 2010-09-13 10:11:19 คนอ่าน เล่นเกมส์ 14,316 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง
เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้ เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้