เกมส์คลิกป้องกันปราสาท : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์คลิกป้องกันปราสาท : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์คลิกที่ตัวทำหารที่จะเข้ามาทำลายเมือง

รายละเอียด
เกมส์คลิกปป้องกันปราสาท เป็นเกมส์ที่เราตเองคลิกทหารของศัตรูเพื่อทำลายทหารให้หมด แค่นี้ปราสาทก็ปลอดภัยแล้ว

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-26 10:19:22 คนอ่าน เล่นเกมส์ 990 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด