เกมส์จอดรถให้ตรงช่อง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์จอดรถให้ตรงช่อง  : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ เกมส์จอดรถให้ตรงช่อง
นำรถของคุณลูกค้า ไปจอดตรงที่จอดรถ ที่กำหนดไว้ แต่ห้ามไปโดนคันอื่นนะ ค่อนข้างยาก มีเวลากำหนดด้วย

- 2010-06-15 2:17:25 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,564 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด