เกมส์ชี้ทางบอล : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ชี้ทางบอล : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์นำทางลูกบอลให้ไปยังเป้าหมาย

รายละเอียด
เกมส์ชี้ทางบอลเป็นเกมส์ที่ถึงแม้จะใช้สมาธิในการควบคุมลูกบอลก็ตาม แต่ก็ต้องทำให้ไ้ดอย่างรวดเร็วเพราะเกมส์จะตรวจจับเวลาถอยหลังตลอดเวลา ถ้าหากเวลาหมดไปเราก็แพ้

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-06-18 1:37:32 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,195 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด