เกมส์ซอมบี้ขุดแร่ Zombie Miner : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ซอมบี้ขุดแร่ Zombie Miner: เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ซอมบี้ขุดแร่ Zombie Miner: เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด
คลิกเพื่อปล่อยตัวขุด

รายละเอียด
เกมส์ซอมบี้ขุดแร่เป็นเกมส์ที่ต้องใช้ทักษะการเล็งให้ดีๆ เพราะเป้าหมายที่เราจะได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเล็งแม่นแ่ค่ไหน

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-18 10:00:03 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,029 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด