เกมส์ดวงอาทิตย์ดึ๋งดั๋ง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ดวงอาทิตย์ดึ๋งดั๋ง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด 

วิธีเล่น เกมส์ดวงอาทิตย์ดึ๋งดั๋ง เกมส์ Rubber Sun : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
ใช้เมาส์ในการเล่นคะ คลิ๊กเมาส์ซ้ายเพื่อปล่อยดวงอาทิตย์ คอยรับดวงอาทิตย์อย่าให้ตกและอย่าให้เกินจากที่ระบุไว้คะ

- 2010-07-23 12:10:29 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,670 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด