เกมส์ตัวต่อโมเลกุล Atomic Puzzle : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ใช้ความคิด > เกมส์ตัวต่อโมเลกุล Atomic Puzzle

เกมส์ตัวต่อโมเลกุล Atomic Puzzle : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีการเล่นเกมส์ตัวต่อโมเลกุล Atomic Puzzle : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้เมาท์คลิกจุดเชื่อมของสารประกอบที่มีสีเดียวกัน
ดูวิธีการเล่นที่ด่าน 1

รายละเอียด
เกมส์ตัวต่อสารประกอบเป็นเกมส์ที่จำลองการเรียนตัวกันของโมเลกุล เป้าหมายของเกมส์คือเราสามารจับคู่โมเลกุได้จนครบหมด ไม่เหลือค้างไ้ว้

::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์::

- 2010-07-15 10:10:43 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,704 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด