เกมส์ตัวเส้นยึดพื้นที่ Absolute Control : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ตัวเส้นยึดพื้นที่ Absolute Control : เกมส์ใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์คลิกลากฐานของเราใส่ฐานของศัตรู

รายละเอียด
เกมส์ตัวเส้นยึดพื้นที่ เกมส์ยึดพื้นที่เป็นเกมส์ที่เราต้องส่งทหารออกไปรบ สมมุติ ฐานมีศัตรูอยู่ 20 เราส่งไปบุก 15 คน ฐานศัตรูจะมีคนเหลือ 5 แต่เรายังยึดไม่ไ้ด จนกว่าทหารของศัตรูจะหมดไป

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ตัวเส้นยึดพื้นที่ Absolute Control : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-16 10:13:21 คนอ่าน เล่นเกมส์ 8,919 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด