เกมส์ต่อตึกออนไลน์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ต่อตึกออนไลน์ เกมต่อตึกออนไลน์  : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีการเล่นเกมส์ เกมส์ต่อตึกออนไลน์ เกมต่อตึกออนไลน์   : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

คลิกซ้ายตรงบล็อคสีที่ต้องการทำลาย จะทำลายได้ต่อเมื่อมีบล็อคสีเดียวติดกัน 3 ก้อนขึ้นไปเท่านั้น หากทำคะแนนได้ถึงจุดก็จะผ่านไปเล่นระดับต่อไปซึ่งจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ ระวังอย่าให้บล็อคสูงจนถึงด้านบนสุด

- 2010-06-30 10:52:38 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,989 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด