เกมส์ต่อเชื้อไวรัส : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ต่อเชื้อไวรัส : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้ปุ่ม ซ้าย ขวา เบื่อบังคับตัวเล็งบอล spacebar เพื่อยิงบอล

รายละเอียด
เกมส์ต่อเชื้อไวรัส เรียงให้มีเชื้อชนิดเดียวกัน 3 ตัวเพื่อลบทิ้ง

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ต่อเชื้อไวรัส Bubble Ball : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-22 2:05:39 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,991 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด