เกมส์นักแปลธาตุเหล็กไหลเอ็ดเวิร์ด : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

เกมส์นักแปลธาตุเหล็กไหลเอ็ดเวิร์ด : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ซ้าย ขวา เพื่อบังคับตัวละคร ปุ่ม Shiftเพื่อกระโดด

รายละเอียด
เกมส์ที่เราเล่นเป็นเอ็ดเวิร์ด เอริค กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเก็บสัญลักษณ์นักแปรธาตุ

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์นักแปลธาตุเหล็กไหลเอ็ดเวิร์ด : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

- 2010-09-30 11:01:23 คนอ่าน เล่นเกมส์ 33,959 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย
เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow
เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures
เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine
เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย