เกมส์บวกเลขช่างน้ำหนัก : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์บวกเลขช่างน้ำหนัก : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด


วิธีเล่นเกมส์
ใช้มเมาส์คลิกลากก้อนหินไปวางบนแท่นไม้ไผ่ทั้งสองข้าง ให้มีน้ำหนักที่เท่ากัน

รายละเอียด
เกมส์ที่ต้องบวกเลขให้เร็ว แล้วนำไปวางที่แท่นไผ่ทั้งสอง เพื่อชั่งน้ำหนัก

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์บวกเลขช่างน้ำหนัก Panda sum : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-10-13 9:49:55 คนอ่าน เล่นเกมส์ 6,470 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด