เกมส์บวก ลบ คูณ หาร : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์บวก ลบ คูณ หาร เกมส์ Pathways เกมส์ใช้ความคิด เกมส์เสริมทักษะ เกมส์พัฒนาสมอง เกมส์เสริมทักษะ เกมส์ความคิด FREE เกมใช้ความคิด เกมส์ใช้ความคิดขำๆ เกมส์ใช้ความคิดดีๆ เกมส์ใช้ความคิดน่ารักๆ เกมส์ใช้ความคิดมันๆ เกมเสริมทักษะ เกมใช้ความคิด : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่น เกมส์บวก ลบ คูณ หาร เกมส์ Pathways : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
ใช้เมาส์ในการเล่นคะ เมื่อเริ่มเล่นจะมีการกำหนดตัวเลขมาให้เรา บวก ลบ คูณ หรือหาร ให้นำจำนวนที่กำหนดมาบวก ลบ คูณ หาร ค่าเริ่มต้นทำไปเรื่อยๆ จนถึงตัวเลขที่อยู่ในวงกลมสีส้มคะ

- 2010-08-17 11:37:05 คนอ่าน เล่นเกมส์ 9,994 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด