เกมส์บังคับคอปเตอร์: เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์บังคับคอปเตอร์: เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บังคับคอปเตอร์
ปุ่ม spacebar เพื่อทิ้งระเบิด

รายละเอียด
เกมส์บังคับคอปเตอร์เก็บบอล เกมส์ที่เราตองบังคับคอปเตอร์เพื่อไปเก็บกุญแจ แล้วลังใส่ลูกบอลจะเปิดออก เราก็ไปเก็บ,ูกบอลก็จะผ่านด่านแล้ว

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์บังคับคอปเตอร์เก็บบอล Skylocopter 2 : เกมศ์ใช้ความคิด

- 2010-09-10 3:46:32 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,508 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด