เกมส์ปกป้องปราสาทน้อย : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ปกป้องปราสาทน้อย : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
คลือกเลือกป้อมที่ต้องการสร้างจากมุมขวา คลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อสร้างป้อม

รายละเอียด
เกมส์ปกป้องปราสาทน้อย เป็นเกมส์ที่เราต้องสร้างป้อมปืนเพื่อป้องกันปราสาทจากศัตรูที่จะเข้ามาทำลายปราสาท

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-27 10:40:58 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,153 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด