เกมส์ปรุงยาสมุนไพร : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ปรุงยาสมุนไพร : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาส์คลิกลากตำแหน่งของดอกไม้/ใบใหม้ ให้ชนกัน และผสมตาม list ทางซ้าย

รายละเอียด
เกมส์ที่ต้องปรุงยาตามความต้องการของแต่ละด่าน สามารถทำเป็นคอมโบได้ หากส่วนผสมอยู่เป็นมุมที่ถูกต้อง

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ปรุงยาสมุนไพร Alchemist Scroll : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-23 11:51:59 คนอ่าน เล่นเกมส์ 11,180 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด