เกมส์ป้อมของเล่น : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ป้อมของเล่น : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์คลิกที่ป้อมที่ต้องการสร้าง คลิกอีกทีเพ่ือโหลดให้สร้าง คลิกอีกทีเพื่อสร้าง

รายละเอียด
เกมส์ป้อมของเล่นเป็นเกมส์สไตล์ Tower Defense (TD) ต้องทำความเข้าใจเล็กน้อยในการสร้างป้อมแต่ละป้อม เพราะความต้องการของป้อมแต่ละป้อมไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังต้องเก็บอุปกรณ์ที่ตกจากมอนสเตอร์อีก

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-07-30 11:09:29 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,660 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด