เกมส์ป้อมแดง Tower of Doom : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ป้อมแดง Tower of Doom : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ป้อมแดง Tower of Doom : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้เมาท์คลิกที่ Go Down Your Castle จะเปลี่ยนภาพไปหาพื้นที่ใต้หอคอย เพื่อสร้างหรือ อัพเกรดป้อม

รายละเอียดเกมส์ป้อมแดง Tower of Doom : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้อมแดงเป็นเกมสืสร้างป้อมเพื่อป้องกันทหารของศัตรูที่จะมาทำลายป้อม เป็นเกมส์สไต,ื Tower Defense ที่แปลกแตกต่างจากเกมส์อื่นตรงที่ไม่ได้มีเส้นทางเดินของศัตรู แต่ศัตรูจะเข้ามาทำร้ายเราโดยตรง

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-06-24 10:56:43 คนอ่าน เล่นเกมส์ 999 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด