เกมส์พันเชือกรอบเดียว Intellectual fans rope : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์พันเชือกรอบเดียว Intellectual fans rope : เกมส์ใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ครั้งแรกคือคลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ใช้เมาท์บังคับเชือกเพื่อกำหนดทิศทาง

รายละเอียด
เคยเล่นเกมส์ที่บอกว่า ให้ลากเส้นเป็นรุปต่างๆ โดยห้ามลากเส้นทับที่เดิมไหม เกมส์พันเชือกรอบเดียว เป็นเกมส์ที่นำคำพูดข้างต้นมาทำเป็นเกมส์ ใครที่เคยเล่นตอนเด็กๆ ตอนนี้มีให้เล่นแล้วที่นี่

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์พันเชือกรอบเดียว Intellectual fans rope : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-2 9:44:26 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,903 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด