เกมส์พาไก่กลับบ้าน : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์พาไก่กลับบ้าน Chiken Get Home : เกมส์ใช้ความคิด

เกมส์พาไก่กลับบ้าน  : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด


วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาส์คลิกลากถนนสรางทางให้ไก่กลับบ้าน

รายละเอียด
เกมส์ใช้ความคิดจัดสรรเส้นทางเพื่อให้ไก่ไปถึงเส้นชัยอีกฝั่งอย่างปลอดภัย

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์พาไก่กลับบ้าน Chiken Get Home : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-11-18 5:33:10 คนอ่าน เล่นเกมส์ 4,992 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด