เกมส์พินบอลแมลง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์พินบอลแมลง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ลง เพื่อเริ่มดีดบอล
ปุ่ม ซ้าย ขวา เพื่อบังคับตัวดีด

รายละเอียด
เกมส์พินบอลแมลง เกมส์ที่นำพิลบอลในตู้เกมส์มาทำในเวอชั่นธรรมชาติ มีแมลง ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นตัวให้คะแนน

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์พินบอลแมลง Power Pinball : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-09-10 4:38:18 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,186 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด