เกมส์ยูเอฟโอจับแกะ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ยูเอฟโอจับแกะ  : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อบังคับยาน
ปุ่ม spacebar เพื่อดูด

รายละเอียด
เกมส์ยูเอฟโอจับแกะ เป็นเกมส์ใช้ความคิด เพราะแกะอาจจะให้เราจับได้ง่่ายๆก็จริง แต่การจะไปถึงจุดเป้าหมายนี่ยากมาก

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-27 2:59:19 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,178 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด