เกมส์ระเบิดขยะ Space Disposal : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ใช้ความคิด > เกมส์ระเบิดขยะ
เกมส์ระเบิดขยะ Space Disposal : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ระเบิดขยะ Space Disposal : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้ปุ่มลูกศรบนคีบอร์ดบังคับทุ่นระเบิด

รายละเอียด
เกมส์นี้มีเป้าหมายคือการบังคับทุ่นระเบิดให้ไประเบิดในตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อผ่านด่าน

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-07-9 11:07:33 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,203 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด