เกมส์รางเลื่อนไดโดนเสา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์รางเลื่อนไดโดนเสา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ก่อนขึ้นเพื่อนกระโดหลบลูกบอลหนาม

รายละเอียด
เกมส์รางเลื่อนไดโดนเสา เป็นเกมส์ที่จะไม่ตายตัวในการเล่น เพราะอีเว้นต่างๆในเกมส์จะได้รับการสุ่มค่ามาจากวงกลมด้านหลัง ที่จะเป็นตัวบอกว่าจะเกิดอะไีรขึ้น

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-26 10:09:05 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,402 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด