เกมส์ลุงลูกแก้ว Magic Orbs : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ใช้ความคิด > เกมส์ลุงลูกแก้ว Magic Orbs

เกมส์ลุงลูกแก้ว Magic Orbs : เกมส์ใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ลุงลูกแก้ว Magic Orbs : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้เมาท์หรือปุ่มลูกศรคีบอร์ดเพื่อบังคุบลุง

รายละเอียด
เกมส์ลุงลูกแก้วเป็นเกมส์ที่ว่าถ้าเราถือลูกแก้วสีอะไร เราจะสามารถผ่านประตูสีนั้นๆได้ แค่นั้นแหละ แต่ปริศนายากดีจัง

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-07-14 11:11:35 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,318 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด