เกมส์ลูกบอลเด้ง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ลูกบอลเด้ง : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา หรือ w a s d บังคับลูกบอล

รายละเอียด
เกมส์ลูกบอลเด้ง เป็นเกมส์จำลองการเด้งของบอล โดยภาพมุมบน(top view) ที่เราต้องกะน้ำหนังตอนตกให้ตรงกับตัวเลขของเราตามลำดับ

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-25 2:07:01 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,300 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด