เกมส์หลบระเบิด : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้

เกมส์หลบระเบิด : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้


ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย ขวา เพื่อหลบระเบิด เมื่อพลังสะสมในหลอดเต็ม กดขึ้นจะเป็นการใช้ของป้องกันระเบิด
เล่น เกมส์หลบระเบิด เล่นเกมหลบระเบิด

- 2009-06-11 9:32:56 คนอ่าน เล่นเกมส์ 5,875 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง
เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้ เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้