เกมส์เครื่องบิน : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

 เกมส์เครื่องบิน : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เครื่องบิน : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บังคับเครื่องบิบให้ลงจอดในฝั่นตรงข้าม

รายละเอียด
เกมส์นี้มีลูกโป่งลอยได้หลอกตาอยู่ ถ้าไปชนแล้วแต้มเครื่องบินจะลด อย่าไปชนมันหละ

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์เครื่องบินหลบบอลลูน Land Your Plane : เกมส์ใช้ความคิด

- 2010-11-25 9:08:57 คนอ่าน เล่นเกมส์ 4,638 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด