เกมส์เจ้าถั่วหรรษา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เจ้าถั่วหรรษา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด 

วิธีเล่น เกมส์เจ้าถั่วหรรษา เกมส์ Stinky Bean : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
กดปุ่ม ขึ้นลงซ้ายขวา สำหรับการบังคับทิศทาง โดยจะต้องเลื่อนรูปปั้นหินที่ตั้งอยู่ ให้ไปทับสวิตช์จนครบ จึงจะสามารถผ่านไปสู่ด่านต่อไปได้

- 2010-08-9 11:24:05 คนอ่าน เล่นเกมส์ 4,913 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด