เกมส์เดินหลบลิฟท์ Elevatorz 2 Mobile : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เดินหลบลิฟท์ Elevatorz 2 Mobile : เกมส์ใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ปุ่ม ขวา ซ้าย บังคับตัวละครเพื่อหลบลิฟ ขึ้นบรรไดไปชั้นต่อไป

รายละเอียด
เกมส์เดินหลบลิฟท์ เกมส์ง่ายๆรอจังหวะลิฟผ่านก็เดินไปง่ายๆ

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์เดินหลบลิฟท์ Elevatorz 2 Mobile : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด

- 2010-09-17 4:07:49 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,997 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด