เกมส์เด้ท ทู นินจา : เกมส์นินจา เกมนินจา

เกมส์ > เกมส์นินจา > เกมส์เด้ท ทู นินจา

เกมส์เด้ท ทู นินจา : เกมส์นินจา เกมนินจา

รายละเอียด : เกมส์ปาดาวกระจาย,เกมส์นินจามีด,เกมส์ปามีด,เกมส์นินจาต่อสู้,เกมส์ดาวกระจายนินจา

-? เกมส์นี้ให้เราปามีดนินจาให้โดนศัตรูโดยอย่าให้ศัตรูมาถึงตัวเราได้

วิธีเล่นเกมส์ : เกมปาดาวกระจาย,เกมนินจามีด,เกมปามีด,เกมนินจาต่อสู้,เกมดาวกระจายนินจา

-? ใช้ลูกศรซ้ายขวาเลื่อน Space bar – ปามีด

- 2011-05-5 9:10:07 คนอ่าน เล่นเกมส์ 16,202 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์สัตว์ประหลาดหน้าโง่ : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ไข่ชนไข่ Egg Fighter : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง เกมส์ยิง Intense War : เกมส์ยิง เกมยิง
เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมส์ต่อสู้แรคนาร๊อค ragnarok : เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้
เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้ เกมส์คนบ้าต่อสู้ : เกมส์ต่อสู้