เกมส์เยลลี่ระเบิด Splash Back : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เยลลี่ระเบิด Splash Back : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์เยลลี่ระเบิด Splash Back : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้เมาท์คลิกเพื่อปล่อยสารลงไป ถ้าสารเต็มช่องจะระเบิด วิธีทำให้สารเพิ่มขึ้นคือพยายามคิดให้สารระเบิดต่อๆกันเป็นคอมโบเยอะๆ

รายละเอียดเกมส์เยลลี่ระเบิด Splash Back : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
เกมส์เบลลี่ระเบิดเป็นเกมส์ใช้ความคิดเพื่อดูทิศทางของสารที่จะระเบิดไปรวมกับสารในช่องื่นๆอย่างไร

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-06-23 1:49:59 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,373 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด