เกมส์เรียงแผ่นสี : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เรียงแผ่นสี  : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์เล็งทิศทางของแผ่นกระดานทั้งหมด คลิกซ้ายเพื่อปล่อยแผ่นกระดานให้ลอยไปยังจุดที่เล็งไงว้

รายละเอียด
เกมส์เรียงแผ่นสีเป็นเกมส์พัสเซิ่ลคิดให้แผ่นสีชนกันตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปเพื่อเก็บคะแนน ในด่านหลังๆแผ่นสีจะเพิ่มจำนวนเร็วขึ้น ดังนั้นต้องปล่อยแผ่นสีอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลดจำนวนแผนสีทั้งหมดให้น้อยลง

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-06-18 3:50:52 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,312 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด