เกมส์เหยียบลูกโป่ง Happy Fun Balloon Time : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์เหยียบลูกโป่ง Happy Fun Balloon Time : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง Happy Fun Balloon Time : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้ปุ่ม ขวา,ซ้าย,ขึ้น,ลง บังคับตัวละครให้เหยียบลูกโป่ง

รายละเอียด
เกมส์เหยียบลูกโป่งเป็นเกมส์ใช้ความคิดหาวิธีที่จะเหยียบลูกโป่งทีละลูกจากลูกโป่งเริ่มต้น(ลูกโป่งที่มีตัว S) จนกระทั่งไปถึงลูกโป่งใบสุดท้าย(ลูกโป่งสีทอง)

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-08-13 10:35:14 คนอ่าน เล่นเกมส์ 10,987 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด