เกมส์แกะกลับบ้าน Home Sheep : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ใช้ความคิด > เกมส์แกะกลับบ้าน Home Sheep

เกมส์แกะกลับบ้าน Home Sheep : เกมส์ใช้ความคิด

วิธีการเล่นเกมส์แกะกลับบ้าน Home Sheep : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด
ใช้ปุ่มคีบอรดลูกศรในการบังคับแกะ ปุ่มคีบอร์ด 1,2,3 เพื่อเปลี่ยนตัวแกะ

รายละเอียด
เกมส์แกะกลับบ้าน เป็นเกมส์ที่มีเป้าหมายให้เราภาแกะทั้งสามไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีอุปสรรคที่ต้องใช้แกะคนละตัวกันในการแก้ไข หรือใช้หลายตัวพร้อมกันในการแก้ไขปัญหาด้วย

::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์::

- 2010-07-15 10:49:46 คนอ่าน เล่นเกมส์ 10,610 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด