เกมส์แพร่เชื้ออมิบา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์แพร่เชื้ออมิบา : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์
ใช้เมาท์บังคับตัวอมิบาเพื่อขยายพัยธุ์

รายละเอียด
เกมส์แพร่เชื้ออมิบา เราต้องจับกลุ่มรวมกันให้ได้มากกว่ากลุ่มอื่น เพื่อกินกลุ่มอื่นเข้าด้วยกัน

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::

- 2010-07-30 1:51:30 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,975 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด