เกมส์ไปห้องน้ำในความมืด : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ไปห้องน้ำในความมืด : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ไปห้องน้ำในความมืด : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
ปุ่ม ขวา เพื่อเล่นเกมส์

รายละเอียด
เกมส์ที่ต้องเดินไปห้องน้ำตามลำพังในตอนกลางคืน ต้องมีหลอดไฟจากเสาเพื่อช่วยให้เดินผานไปได้ ไม่งั้นจะเจอความมืดเข้าครอบงำ *-*

:::ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมส์:::
เกมส์ไปห้องน้ำในความมืด : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

- 2010-09-30 11:26:22 คนอ่าน เล่นเกมส์ 3,127 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด