เกมส์ Astro Dog Game : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

เกมส์ Astro Dog Game :  เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย


Description: Astro Dog Game
Help Astro Dog to leave the planet, collect the spaceship from 3 parts, 2 jerricans with fuel and provision (bone and milk). Avoid enemies flying UFO, crabs and asteroids and shoot at them to score points. The Dog travels from one planet to another; the next level is harder than the previous one. You have three lives. Publish the best result online. Use arrows to move the dog and Space to shoot.

Instructions: Astro Dog Game
Use arrows to move the dog and Space to shoot.

- 2009-09-21 11:44:42 คนอ่าน เล่นเกมส์ 7,932 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย
เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow
เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures
เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine
เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย