เกมส์ Celtic Village สร้างหมู่บ้าน : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก

เกมส์ Celtic Village สร้างหมู่บ้าน : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก

วิธีเล่นเกมส์ Celtic Village สร้างหมู่บ้าน : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก
ใช้เมาส์ในการเล่นเกมคะ โดยเกมส์นี้จะเป็นการปลูกผัก โดยมอบงานให้ชาวบ้านแต่ละคนทำ เพื่อหาอาหาร และแต่งงานเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรคะ

- 2010-06-10 9:39:40 คนอ่าน เล่นเกมส์ 10,175 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ปลูกผักดูแลต้นไม้ : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ปลูกผักดูแลต้นไม้ : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก
เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก Jamie's Wonder Farm : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก ปลูกผัก เกมส์ปลูกผัก Jamie's Wonder Farm : เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก เกมส์ปลูกดอกไม้ให้คนรัก เกมส์ปลูกผัก เกมส์ปลูกดอกไม้ให้คนรัก
เกมส์ดูแลจัดการฟาร์ม เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก เกมส์ดูแลจัดการฟาร์ม เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก