เกมส์ Connect 4 Game : เกมส์กระดาน เกมกระดาน

เกมส์ Connect 4 Game : เกมส์กระดาน เกมกระดาน


Connect Four History
Connect 4 (also known as Plot Four, Four In A Row, and Four In A Line) is a two-player board game (or one player if played on a computer) in which the players take turns in dropping alternating colored discs into a seven-column, six-row vertically-suspended grid. The object of the game is to connect four singly-colored discs in a row — either vertically, horizontally, or diagonally — before your opponent can do likewise

- 2009-10-15 10:52:32 คนอ่าน เล่นเกมส์ 2,303 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์เศรษฐีออนไลน์ : เกมส์กระดาน  เกมกระดาน เกมส์เศรษฐีออนไลน์ : เกมส์กระดาน เกมกระดาน
เกมส์เศรษฐี : เกมส์กระดาน  เกมกระดาน เกมส์เศรษฐี : เกมส์กระดาน เกมกระดาน
เกมส์ O X ห้าช่อง เกม O X ห้าช่อง เกมส์ O X ห้าช่อง เกม O X ห้าช่อง
เกมส์หมากฮอทเก็บคะแนน : เกมส์แฟลชเก็บคะแนน เกมแฟลชเก็บคะแนน เกมส์หมากฮอทเก็บคะแนน : เกมส์แฟลชเก็บคะแนน เกมแฟลชเก็บคะแนน
เกมส์หมากฮอทน่ารักๆ : เกมส์กระดาน เกมกระดาน เกมส์หมากฮอทน่ารักๆ : เกมส์กระดาน เกมกระดาน