เกมส์ Dragon Adventure Game : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย

เกมส์ Dragon Adventure Game : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย


Description: Dragon Adventure Game
A young dragon must find the powers of 4 elements to save the world. This is a huge platform game with 7 worlds and massive boss fights.

Instructions: Dragon Adventure Game? Left/Right = Move
? Down = Duck
? A = Jump
? S = Use Special Power

- 2009-09-21 12:02:43 คนอ่าน เล่นเกมส์ 23,585 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมส์ผจญภัยอคูล2 ดันเจี้ยน : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย
เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow เกมส์ผจญภัย เกมส์ล่าสมบัติ Diamond Hollow
เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures เกมส์หมีผจญภัย Tamus And Mitta Adventures
เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine เกมส์ทหารโซ่เหล็ก Dirk Valentine
เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย เกมผจญภัยติดเกาะ ภาค2 : เกมส์ผจญภัย เกมผจญภัย