เกมส์ Haitai Market : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด

เกมส์ Haitai Market : เกมส์ใช้ความคิด   เกมใช้ความคิด

วิธีเล่นเกมส์ เกมส์ Haitai Market
เกมส์นี้เราจะต้องไปซื้อของที่ร้าน ตามรายการที่ให้มาให้ครบ และสามารถซื้อของอย่างอื่นได้โดยราคาของทั้งหมดจะต้องรวมแล้วได้ 10000 พอดีและต้องจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วย

- 2010-06-22 9:01:45 คนอ่าน เล่นเกมส์ 1,374 คน

เกมส์แนะนำ

เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ประกายระเบิดนิวเคลียร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ :เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด  เกมใช้ความคิด เกมส์ผู้จัดการโรงแรม : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์จรวดไปดวงจันทร์ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด
เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด เกมส์โยกย้ายกล่องส่งของ : เกมส์ใช้ความคิด เกมใช้ความคิด